Goodboy

Advocating For Change

Taka zinazochafua mazingira December 7, 2009

Filed under: Uncategorized — petermwatha @ 10:13 am
Tags: , , , ,

Uongezekaji wa taka taka katika  mitaani na vijijini umefanya mitaro mingi zisiweze kuwa na maji safi.

Hali hii ya kudhoofisha imesababishwa na  watu ambao wanatupa taka taka ovyo ovyo bila ya kutojali  wanako zitupa na pia vile vinadhuru binadamu kiafya.

Takataka hizi huenda zikachangia pa kubwa katika kuambukiza watu magonjwa hatari kama vile maradhi ya kipindu pindu, malaria ambayo yanaweza kusababisha vifo vingi na pia kuleta gharama katika ununuzi wa madawa.

Ingekuwa jambo bora na la manufaa zaidi, ikiwa serikali  lingechukua  jukumu hili kwa kufanya usafi maalum katika maeneo yalioathiriwa zaidi, na pia kuweka  jengo zaidi  vya vyoo katika miji na maeneo za mitaa zisizo na vyoo.

Sio tu hoja kwa shirika hili kuyatekeleza hayo, bali sisi kama wananchi ni kazi kwetu kushirikiana nao, moja kwa moja kurahisisha kazi kwa kuvitumia vifaa hivyo kwa makini. Ili tuweze kuyazuia magonjwa na hata hasara kifedha.

Itakuwa kazi la sulubuzaidi, tusiposhirikiana kwa kina, kwani umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu.

 

Elimu Ni Ngao ya maisha November 1, 2008

Filed under: Uncategorized — petermwatha @ 10:55 am
Tags: , , , ,

Elimu ni ngao ya maisha, ni  muhimu sana kwa sababu kama mtu hajasoma ni vigumu aweze kuajiriwa.

Mfano ni kwamba, mtu akizuru mitaa mengi, ni jambo la kuhuzunisha kupata vijana wengi wakizurura na kupiga gumzo usio na manufaa hata kidogo. Sio kwasababu, hawana la kufanya, ni kwa vile hawakupata fursa ya kuhitimu masomo na pia wavyele wao hawakutia maanani kuwafunza.

Hata hivyo, kuna mabwenyenye wanaowatumia watoto kwa manufaa zao za ubinafsi, kama vile, kuwabebesha takataka, kuwaambia watafute vitu kama vyuma vya biashara zao ilhali malipo ni duni kabisa.Ni matatizo kama haya yanayowakumba na kuwafanya vijana watoroke nyumbani mwao.

Sio tu kazi ya utumwa, inasababisha  vijana kutoroka makwao, pia utumiaji wa dawa ya kulevya imechangia pakubwa. Wanavyo meza tembe zisizo halali kwa wingi, wengi wao huanza kushiriki katika wizi, iliwaweze kununua hizo dawa na kujikimu kiafya.

Nasisitiza zaidi hili hoja ya,” umuhimu wa masomo,” kwa vile wendani wangu wa kufa na kupotea, waliaga dunia mwaka wa 2006, kutokana na uhalifu tuliokuwa tumezoea kutekeleza ikawa mazoea.

Tulikuwa waporaji mali za watu kwa kuwanyonga na hata kuwajeruhi vibaya sana ili tu , tuweze kuwanyanganya mali zao. Lakini, baada ya wenzangu kufyatuliwa risasi na polisi, niliamua kubadilika, kwa kujitegemea kibinafsi bila ya kuwanyanganya watu vitu vyao.

Sina budi, ila tu kuwashukuru watu wa Undugu Society of Kenya, kwa vile wamejimudu na kujikakamua vilivyo kuyashughulikia mahitaji ya watoto wasiojiweza, sio tu kimaumbile, bali pia kwa kuwapa fursa ya kupata elimu.

Wengi wetu tulikuwa chokoraa kama vile tunavyotambulikana katika miji. Lakini, undugu imetushughulikia vilivyo maishani, kwa sasa, sisi ni sawa na watoto wengine, wawe wa mabwenyenye, bado tuko sawa kimasomo.

Ni tumaini letu ya kwamba, ndoto zetu za maishani zitakuja kuona mwangaza siku za usoni.

Translation

Knowledge is power!

Education is very important because if you are not educated you cannot be employed anywhere. If you walk on the streets you will find many youths who are not educated and others did not complete their education, as a result of parents negligence.

It has become a heavy task for us to get worthwhile jobs, forcing most of us to get involved in shoddy businesses, making us be the slaves of the rich people who end up misusing us for their own selfish benefits

There are those people who mistreat us, by giving us hard tasks to perform, like collecting garbage and collecting plastic containers for recycling purposes. They pay us peanuts, and end up selling the items five times what they pay us.

If we complain, they threaten to throw us in jail or even to stop buying the items from us. Yet they are aware that the little cash they give us is not enough to cater for our daily needs.

More so, drugs has ended up killing the dream of education among the youths. This habit made us steal to an extent of even using violence, so that we could cash in money to go and buy with drugs. We became a public enemy. No one so the need to assist us as a result of our bad behavior.

All in all, a friend in need came, one who could understand us, related with us, was ready to transform our lives to the better.

Without the help of Undugu Society of Kenya, most of the street children would have never ever lived to see the dream of change in their lives.

U ndugu has made us great and we are proud of it, for they have enabled us acquire basic education for free, thus, making us be self reliant. Academically, we can stand on the same platform with children from rich families, a great idea that we never imagined to ever acquire in life.

.


 

Sheria Za Watoto October 4, 2008

Filed under: Uncategorized — petermwatha @ 10:28 am
Tags: , ,

Siku moja nilikua nikitembea mtaani mimi na marafiki zangu, kama tuko kwa njia. Tukaaza kutawanyika niliuliza rafiki yangu.

Yule tulikua tumebaki nayeye, nilimuliza kwa nini wale weigine wako wapi? akanijibu wameenda kununua gam yakuvuta niliwafuata nikathibitisha nikweli vile alivyo niambia.

Ni kweli nilipo wapata niliwapati mawaitha. Wengine walibadilika.Nikitaka kuelezea kuhusu watu wale wanatumia wengine kuwauzia madawa za kulevwa.

Pia kuna watu weigine ambao wanatumia watoto wa wenyewe kutafuta pesa nao kama huyu mtu mmoja ambaye ni na mjua mtaani kwetu hawa watoto, ambao wana kaa mtaani Wanakaa hapo hawapewi chakula, wakiletewa nguo za kuvaa ana wambia hakuna vitu vimeletwa akiona wewe unafuatilia maneno anakufukuza.

Nigependa wasimamizi wa watoto wakaweza kumchukulia huyu mtu hatua kali.

Translation

Children’s Rights

One day I was walking on the street with my friends. Along the way, we began going our separate ways. I asked my friend, the one I was left with, “where are they?” He answered that they had gone to buy glue to sniff. I followed them to make sure what he told me was true.

It was true. When I found them, I gave them advice. Some of them changed after hearing my advice. I want to tell those people who use the others to sell drugs.

There are other people who use children to search for money. There is one person I know in our area who uses children in our area to buy drugs. The children stay there and they are not given food. If they are meant to be provided with clothes, the person tells the children that none had been brought. If he sees you not following his orders, he sends you away.

I would like to tell those who stand up for children’s rights to take action against this person.

 

Watoto Kuongezeka Kwa Mtaa September 27, 2008

Filed under: Uncategorized — petermwatha @ 11:25 am
Tags: , , ,

Ukitembea kwa mtaa utapata watoto wale wametoroka nyumbani hasa kuko na watu wanatumia watoto kwa njia mingi kama kurokota chuma na kuwamwagia takataka. wanawadaganya na mahali pakulala lakini chakula wanajitafutia wenyewe. kuna matajiri wengi wanatumia wegine vimbaya nikielezea kuhusu hawa watoto kutoka niwajue niko na miaka mbili nikielezea kuhusu hawa watoto kuko na matajili wanawapatia watoto kazi ngumu kama kuwambebesha takataka pia wanawabebeza mizigo mizito ukiangalia zile pesa wanazolipwa haziwezi kuwasaidia kwa sababu wanatumia hiyo pesa kununua madawa kama gumu, sigara vitu zigine nyingi. Nikielezea kuhusu tajiri huyo amechukua watoto ana wadhulumu nigeomba selikali ikaweze kuchukua hatua kali kwa watu ambao wana nyanyasa weigine.

Translation

The Increasing Numbers of Street Children

When you walk around the streets, you see the children who have run away from their homes. There are people who use them in many ways, for example, they use them to collect scrap metal and garbage. They deceive them by saying that they will give them shelter and food. There are the rich who use them very badly also. Since I have known these children for two years, the rich give them hard work, for example, carrying garbage, heavy luggage. If you look at the money which they are being paid, the money cannot help them because they use the money to buy drugs like glue, cigarettes and many other things. If I can talk about the rich man, he has taken children and used them in bad ways. I am pleading to the government to take serious action against those people who are using the children in bad ways and also treating them badly.

 

Umasikini Kwa Wingi July 29, 2008

Filed under: Uncategorized — petermwatha @ 2:21 pm
Tags: , ,

Umasikini ulitoka kuwa watu weigine kujinyakulia viwaja mingi.

Weigine hawana mama wala baba wakutegemea. Inabidi waende kwa mtaa kuomba viakula. Ukitembea asa vijiji bali bali hutapata watu hawajiwezi vilema inabidi waede toun kuomba pesa za kununua chakula na zalipa nyumba. Ukipata vijana wegi kwa mtaa watakupatia shida bali bali kama wazazi kufaliki madawa za kulevwa kuwalibu na kukosa kazi.

Umasikini unatuma wasichana wegi wanajiushisha na usharati kwa sababu wanaona tabia za wazazi wao. Weigine kujiushisha na usharati kukunywa pombe za bei lahisi weigine wali poteza mali zao siku za uchaguzi asa kuchomewa mali zao kubomolewa plot zao na kunyaganywa vitu za nyumba. Pia kuna wale wali poteza wazazi wao siku hiyo ya uchaguzi nigeomba kama hawa watu wanaweza kusaidiwa na serikali. Kama vijana wapewe kazi ama muradi ile wanaweza KUJISAIDIA NAZO.

Translation

Poverty

Poverty originated in Kenya when people took large portions of land in the past.

Many of these poor people are orphans so they have no one to depend on. This has led them to be street children and beg for food. When you take a walk in different neighborhoods, you see disabled people who can’t take care of themselves so they are forced to go to town to beg for money to buy food and pay rent. When you meet the youth in the streets, they will tell you the different problems they face like the death of their parents, drug abuse and their lack of job opportunities.

Poverty has led many girls to prostitution, due to the difficulties of their parents. Most of them joined prostitution and started drinking cheap alcohol. During the post election violence, many people lost their properties because of arson, demolition and robbery. Also, some people lost their parents that day. I would request that the Government assists those who lost their parents during this time. For instance, the government could give the youth job opportunities, education or training so the youth can benefit.

 

Land Grabbing in my Country July 24, 2008

Filed under: Uncategorized — petermwatha @ 9:09 am

 

Mateso maishani July 16, 2008

Filed under: Uncategorized — petermwatha @ 7:46 am
Tags: , , ,

Aaaaaa  liwe na liwalo. Nikitabasamu na kupiga darubini, yale yote rafiki zangu pamoja nami, tumeyapitia , machozi hunitiririka,sio tu machoni bali pia moyoni.

Kwetu sisi, maisha ilikuwa gumu sana. Tulishiriki kwa vitu kadhaa ili tuweze epuka mawazo mabaya lakini,wapi! Yote yalikuwa bure bilashi. Vijipeni tulivyokuwa tunapata kwa kuomba barabarani, tulikuwa tunatumia kununulia madawa ya kulevya kama,gundi,sigara na bhangi.

Hatukuwa tunajali la Be wala la Fe, hoja letu ilikuwa tu, tutulize akili baada ya kuwaza na kuwazua maisha ya umaskini na usumbufu tuliokuwa tunaishi.

Siku moja, mmoja wa vijana kati yetu alizungumza nasi kwa kutupa suluhu kwamba, ni heri tungetumia vijipeni hizo kwa kuanzisha biashara ya manufaa, kama vile,kuokota ifaa vya plastiki, mifupa na makaratasi, na kuviuza kwa bei nafuu.

Jambo hili la busara lilitufanaisha kimapato, tukaweza kukomboa pa kuishi. Muda sio muda, vijana wengine wa mtaa walipoona kazi ya jasho zetu, walitaka kuja kuishi nasi, lakini tulikataa kata kata na kuwarudisha makwao kwa wavyele wao.

alikua akitumia madawa za kulevwa sasa amewacha (He used hard drugs but now he stopped.)

alikua akitumia madawa za kulevwa sasa ameaacha (He used hard drugs but has stopped now)

Vile vyakula chafu tuliokuwa tukila,pamoja na aina ya magonjwa yaliokuwa tayari yamezoea miili zetu,kutokana na kulalala kwenya mazingira chafu na pia kwenye baridi,ilikwisha kuwa hadithi ya kale.

Kutokana na hayo mabadiliko, tuliamua kuwasaidia wenzetu wanao teseka kama sisi, kujiunga nasi,ili waweze kujitegemea kifedha.

Translation

My Life With My Friend

Life for my friend and I was very hard, we spent our nights on the streets.

One day, we decided we needed to look into better ways of survival so that we could improve our livelihood. We agreed to venture into activities such as collecting empty plastic cans, bottles and waste papers for sale.

Initially, we used to take drugs such as cigarettes, bhang (marijuana) and glue. We realized that the money we made could assist us in looking for a house and make life better. Unfortunately, other boys decided to invade our home and we opted to take them back home to their parents and advised them accordingly.

We ate food from garbage and hence we couldn’t escape diseases. They were part of us and were also brought about by sleeping out in the cold.

Our lives have since changed after coming together and we try to advise others not to venture into that life since nobody is destined to live on the streets.

 

Mbona hili kero?

Filed under: Uncategorized — petermwatha @ 7:29 am
Tags: , , , ,

Tangu zama za zama, wananchi wa Kenya wamekuwa wakihangaishwa na idara ya polisi bila sababu mwafaka.

Hasaa, vijana,na jambo hili limekuwa kero kubwa kwetu sisi,kisa na maana, hakuna usalama wa kutosha na pia huru. Ilhali, hizi mbili ni haki zetu.

juzi,baada ya kazi sulubu,ilikuwa sabalkheri,ambapo tuliamua kupiga gumzo huko mtaani, huku tukipumzika. Baada ya nusu saa,tuliona gari ya buluu ikiendeshwa kwa kasi,muda sio muda,ilitukaribia na polisi waliokuwa wamejiami kwa bunduki wakaja tulimokuwa tumekaa.

Sawia, walituamuru tutoe vitambulisho vyetu. Baada ya kuvikaguwa, tuliamrioshwa kulala chini kwa tumbo,ambao ulikuwa sawa na kubusu ardhi. Walipekua mifuko yetu,wakidai ya kwamba walikuwa wanatafuta dawa ya kulevya.

Tulipoamrishwa tusimame,tupande hilo gari ya polisi,tulipigwa na butwaa na kubaki tumebungáa. Cha kushangaza zaidi,hatukuwa tumetekeleza uhalifu, pili, hatukuwa na dawa ya kulevya, tatu,hatukuwa wezi. Ni sababu gani tulikuwa tunatiwa pingu?

Waliindesha hilo gari kwa mwendo wa kasi,na tulipofika katika kituo cha polisi,tuliamriwa  tutoe viatu pande moja,na tulipowauliza ni sababu gani tulikuwa tumekamatwa? walianza kutushambulia kwa mateke na ngumi, huku wanatuita mahabusu wasiop na nidhamu.

Tulifungiwa kwenye chumba cha mahabusu. Humo ndani, kulikuwa na giza totooro,kujitambua kukawa sawa na kutega kitendawili.Ingawa tulikuwa mahala moja,mtu kutambua mwenzake ilikuwa kazi sulubu. Meno tu, ndizo zilikuwa zinaonekana.

Tulipofikishwa korokoroni, tulishtakiwa kwa maadai kwamba sisi tulikuwa  washiriki wa kundi haramu ya Mungiki. Kwa hivyo, iliwabidi watukamate kwa vile tulikuwa hatari kubwa kwa usalama wa wananchi.

Tulijaribu kujitetea kwa vilivyo, lakini vilio vyetu vilimwagikia patupu.Hakimu alipotoa maoni yake, aliamuru tufungwe kwa muda wa miezi mitano,ili tuweze pata mdaa wa kubadilika,ili tuweze kuishi kwa usalama na jamii zinginezo.

Ijapokuwa, tulikerwa zaidi, hatukuwa na la kufanya. Machozi ya uchungu yaliteremka machoni mwetu,lakini,tayari,jambo ilikuwa imeshatekelezwa.

Hivi ndivyo serfikali inafaa kuwahudumia wananchi?

Tulipelekwa jela kwa muda wa miezi tano na tulivumilia hadi tukaachiliwa. Hutuelewi jinsi ya kutatua hii shida kwa sababu bado wanatusumbua tukiwa zaidi ya watu ishirini na tano ama watu kumi. Ningeomba kama tunaweza kusaidiwa ili serikali iwache kutuhangaisha.

Translation

Police Harassment

Police harassment at our base is so much that we cannot conduct peaceful gatherings. The police come chasing us for no reason. While we are working, we wear soiled clothes to avoid messing up our better clothes. This triggers police humiliation as they claim we are thieves despite constantly informing them that we are just street children.

For instance, one day as we relaxed near a shamble kiosk at around eight o’clock, we saw a vehicle driven towards where we were. We did not imagine they were our guests until the vehicle parked just next to us. To our surprise, we were given matching orders to all get into the vehicle. We found ourselves at the police station. To add insult to injury, we were charged with belonging to the outlawed ‘mungiki’ group.

We were remanded for five months then later released.

We are wondering how we are going to solve this problem as it is becoming rampant. If they find a group of around ten to twenty of us, we cannot escape their harassment.