Goodboy

Advocating For Change

Watoto Kuongezeka Kwa Mtaa September 27, 2008

Filed under: Uncategorized — petermwatha @ 11:25 am
Tags: , , ,

Ukitembea kwa mtaa utapata watoto wale wametoroka nyumbani hasa kuko na watu wanatumia watoto kwa njia mingi kama kurokota chuma na kuwamwagia takataka. wanawadaganya na mahali pakulala lakini chakula wanajitafutia wenyewe. kuna matajiri wengi wanatumia wegine vimbaya nikielezea kuhusu hawa watoto kutoka niwajue niko na miaka mbili nikielezea kuhusu hawa watoto kuko na matajili wanawapatia watoto kazi ngumu kama kuwambebesha takataka pia wanawabebeza mizigo mizito ukiangalia zile pesa wanazolipwa haziwezi kuwasaidia kwa sababu wanatumia hiyo pesa kununua madawa kama gumu, sigara vitu zigine nyingi. Nikielezea kuhusu tajiri huyo amechukua watoto ana wadhulumu nigeomba selikali ikaweze kuchukua hatua kali kwa watu ambao wana nyanyasa weigine.

Translation

The Increasing Numbers of Street Children

When you walk around the streets, you see the children who have run away from their homes. There are people who use them in many ways, for example, they use them to collect scrap metal and garbage. They deceive them by saying that they will give them shelter and food. There are the rich who use them very badly also. Since I have known these children for two years, the rich give them hard work, for example, carrying garbage, heavy luggage. If you look at the money which they are being paid, the money cannot help them because they use the money to buy drugs like glue, cigarettes and many other things. If I can talk about the rich man, he has taken children and used them in bad ways. I am pleading to the government to take serious action against those people who are using the children in bad ways and also treating them badly.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s