Goodboy

Advocating For Change

Umasikini Kwa Wingi July 29, 2008

Filed under: Uncategorized — petermwatha @ 2:21 pm
Tags: , ,

Umasikini ulitoka kuwa watu weigine kujinyakulia viwaja mingi.

Weigine hawana mama wala baba wakutegemea. Inabidi waende kwa mtaa kuomba viakula. Ukitembea asa vijiji bali bali hutapata watu hawajiwezi vilema inabidi waede toun kuomba pesa za kununua chakula na zalipa nyumba. Ukipata vijana wegi kwa mtaa watakupatia shida bali bali kama wazazi kufaliki madawa za kulevwa kuwalibu na kukosa kazi.

Umasikini unatuma wasichana wegi wanajiushisha na usharati kwa sababu wanaona tabia za wazazi wao. Weigine kujiushisha na usharati kukunywa pombe za bei lahisi weigine wali poteza mali zao siku za uchaguzi asa kuchomewa mali zao kubomolewa plot zao na kunyaganywa vitu za nyumba. Pia kuna wale wali poteza wazazi wao siku hiyo ya uchaguzi nigeomba kama hawa watu wanaweza kusaidiwa na serikali. Kama vijana wapewe kazi ama muradi ile wanaweza KUJISAIDIA NAZO.

Translation

Poverty

Poverty originated in Kenya when people took large portions of land in the past.

Many of these poor people are orphans so they have no one to depend on. This has led them to be street children and beg for food. When you take a walk in different neighborhoods, you see disabled people who can’t take care of themselves so they are forced to go to town to beg for money to buy food and pay rent. When you meet the youth in the streets, they will tell you the different problems they face like the death of their parents, drug abuse and their lack of job opportunities.

Poverty has led many girls to prostitution, due to the difficulties of their parents. Most of them joined prostitution and started drinking cheap alcohol. During the post election violence, many people lost their properties because of arson, demolition and robbery. Also, some people lost their parents that day. I would request that the Government assists those who lost their parents during this time. For instance, the government could give the youth job opportunities, education or training so the youth can benefit.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s