Goodboy

Advocating For Change

Umasikini Kwa Wingi July 29, 2008

Filed under: Uncategorized — petermwatha @ 2:21 pm
Tags: , ,

Umasikini ulitoka kuwa watu weigine kujinyakulia viwaja mingi.

Weigine hawana mama wala baba wakutegemea. Inabidi waende kwa mtaa kuomba viakula. Ukitembea asa vijiji bali bali hutapata watu hawajiwezi vilema inabidi waede toun kuomba pesa za kununua chakula na zalipa nyumba. Ukipata vijana wegi kwa mtaa watakupatia shida bali bali kama wazazi kufaliki madawa za kulevwa kuwalibu na kukosa kazi.

Umasikini unatuma wasichana wegi wanajiushisha na usharati kwa sababu wanaona tabia za wazazi wao. Weigine kujiushisha na usharati kukunywa pombe za bei lahisi weigine wali poteza mali zao siku za uchaguzi asa kuchomewa mali zao kubomolewa plot zao na kunyaganywa vitu za nyumba. Pia kuna wale wali poteza wazazi wao siku hiyo ya uchaguzi nigeomba kama hawa watu wanaweza kusaidiwa na serikali. Kama vijana wapewe kazi ama muradi ile wanaweza KUJISAIDIA NAZO.

Translation

Poverty

Poverty originated in Kenya when people took large portions of land in the past.

Many of these poor people are orphans so they have no one to depend on. This has led them to be street children and beg for food. When you take a walk in different neighborhoods, you see disabled people who can’t take care of themselves so they are forced to go to town to beg for money to buy food and pay rent. When you meet the youth in the streets, they will tell you the different problems they face like the death of their parents, drug abuse and their lack of job opportunities.

Poverty has led many girls to prostitution, due to the difficulties of their parents. Most of them joined prostitution and started drinking cheap alcohol. During the post election violence, many people lost their properties because of arson, demolition and robbery. Also, some people lost their parents that day. I would request that the Government assists those who lost their parents during this time. For instance, the government could give the youth job opportunities, education or training so the youth can benefit.

 

Land Grabbing in my Country July 24, 2008

Filed under: Uncategorized — petermwatha @ 9:09 am

 

Mateso maishani July 16, 2008

Filed under: Uncategorized — petermwatha @ 7:46 am
Tags: , , ,

Aaaaaa  liwe na liwalo. Nikitabasamu na kupiga darubini, yale yote rafiki zangu pamoja nami, tumeyapitia , machozi hunitiririka,sio tu machoni bali pia moyoni.

Kwetu sisi, maisha ilikuwa gumu sana. Tulishiriki kwa vitu kadhaa ili tuweze epuka mawazo mabaya lakini,wapi! Yote yalikuwa bure bilashi. Vijipeni tulivyokuwa tunapata kwa kuomba barabarani, tulikuwa tunatumia kununulia madawa ya kulevya kama,gundi,sigara na bhangi.

Hatukuwa tunajali la Be wala la Fe, hoja letu ilikuwa tu, tutulize akili baada ya kuwaza na kuwazua maisha ya umaskini na usumbufu tuliokuwa tunaishi.

Siku moja, mmoja wa vijana kati yetu alizungumza nasi kwa kutupa suluhu kwamba, ni heri tungetumia vijipeni hizo kwa kuanzisha biashara ya manufaa, kama vile,kuokota ifaa vya plastiki, mifupa na makaratasi, na kuviuza kwa bei nafuu.

Jambo hili la busara lilitufanaisha kimapato, tukaweza kukomboa pa kuishi. Muda sio muda, vijana wengine wa mtaa walipoona kazi ya jasho zetu, walitaka kuja kuishi nasi, lakini tulikataa kata kata na kuwarudisha makwao kwa wavyele wao.

alikua akitumia madawa za kulevwa sasa amewacha (He used hard drugs but now he stopped.)

alikua akitumia madawa za kulevwa sasa ameaacha (He used hard drugs but has stopped now)

Vile vyakula chafu tuliokuwa tukila,pamoja na aina ya magonjwa yaliokuwa tayari yamezoea miili zetu,kutokana na kulalala kwenya mazingira chafu na pia kwenye baridi,ilikwisha kuwa hadithi ya kale.

Kutokana na hayo mabadiliko, tuliamua kuwasaidia wenzetu wanao teseka kama sisi, kujiunga nasi,ili waweze kujitegemea kifedha.

Translation

My Life With My Friend

Life for my friend and I was very hard, we spent our nights on the streets.

One day, we decided we needed to look into better ways of survival so that we could improve our livelihood. We agreed to venture into activities such as collecting empty plastic cans, bottles and waste papers for sale.

Initially, we used to take drugs such as cigarettes, bhang (marijuana) and glue. We realized that the money we made could assist us in looking for a house and make life better. Unfortunately, other boys decided to invade our home and we opted to take them back home to their parents and advised them accordingly.

We ate food from garbage and hence we couldn’t escape diseases. They were part of us and were also brought about by sleeping out in the cold.

Our lives have since changed after coming together and we try to advise others not to venture into that life since nobody is destined to live on the streets.

 

Mbona hili kero?

Filed under: Uncategorized — petermwatha @ 7:29 am
Tags: , , , ,

Tangu zama za zama, wananchi wa Kenya wamekuwa wakihangaishwa na idara ya polisi bila sababu mwafaka.

Hasaa, vijana,na jambo hili limekuwa kero kubwa kwetu sisi,kisa na maana, hakuna usalama wa kutosha na pia huru. Ilhali, hizi mbili ni haki zetu.

juzi,baada ya kazi sulubu,ilikuwa sabalkheri,ambapo tuliamua kupiga gumzo huko mtaani, huku tukipumzika. Baada ya nusu saa,tuliona gari ya buluu ikiendeshwa kwa kasi,muda sio muda,ilitukaribia na polisi waliokuwa wamejiami kwa bunduki wakaja tulimokuwa tumekaa.

Sawia, walituamuru tutoe vitambulisho vyetu. Baada ya kuvikaguwa, tuliamrioshwa kulala chini kwa tumbo,ambao ulikuwa sawa na kubusu ardhi. Walipekua mifuko yetu,wakidai ya kwamba walikuwa wanatafuta dawa ya kulevya.

Tulipoamrishwa tusimame,tupande hilo gari ya polisi,tulipigwa na butwaa na kubaki tumebungáa. Cha kushangaza zaidi,hatukuwa tumetekeleza uhalifu, pili, hatukuwa na dawa ya kulevya, tatu,hatukuwa wezi. Ni sababu gani tulikuwa tunatiwa pingu?

Waliindesha hilo gari kwa mwendo wa kasi,na tulipofika katika kituo cha polisi,tuliamriwa  tutoe viatu pande moja,na tulipowauliza ni sababu gani tulikuwa tumekamatwa? walianza kutushambulia kwa mateke na ngumi, huku wanatuita mahabusu wasiop na nidhamu.

Tulifungiwa kwenye chumba cha mahabusu. Humo ndani, kulikuwa na giza totooro,kujitambua kukawa sawa na kutega kitendawili.Ingawa tulikuwa mahala moja,mtu kutambua mwenzake ilikuwa kazi sulubu. Meno tu, ndizo zilikuwa zinaonekana.

Tulipofikishwa korokoroni, tulishtakiwa kwa maadai kwamba sisi tulikuwa  washiriki wa kundi haramu ya Mungiki. Kwa hivyo, iliwabidi watukamate kwa vile tulikuwa hatari kubwa kwa usalama wa wananchi.

Tulijaribu kujitetea kwa vilivyo, lakini vilio vyetu vilimwagikia patupu.Hakimu alipotoa maoni yake, aliamuru tufungwe kwa muda wa miezi mitano,ili tuweze pata mdaa wa kubadilika,ili tuweze kuishi kwa usalama na jamii zinginezo.

Ijapokuwa, tulikerwa zaidi, hatukuwa na la kufanya. Machozi ya uchungu yaliteremka machoni mwetu,lakini,tayari,jambo ilikuwa imeshatekelezwa.

Hivi ndivyo serfikali inafaa kuwahudumia wananchi?

Tulipelekwa jela kwa muda wa miezi tano na tulivumilia hadi tukaachiliwa. Hutuelewi jinsi ya kutatua hii shida kwa sababu bado wanatusumbua tukiwa zaidi ya watu ishirini na tano ama watu kumi. Ningeomba kama tunaweza kusaidiwa ili serikali iwache kutuhangaisha.

Translation

Police Harassment

Police harassment at our base is so much that we cannot conduct peaceful gatherings. The police come chasing us for no reason. While we are working, we wear soiled clothes to avoid messing up our better clothes. This triggers police humiliation as they claim we are thieves despite constantly informing them that we are just street children.

For instance, one day as we relaxed near a shamble kiosk at around eight o’clock, we saw a vehicle driven towards where we were. We did not imagine they were our guests until the vehicle parked just next to us. To our surprise, we were given matching orders to all get into the vehicle. We found ourselves at the police station. To add insult to injury, we were charged with belonging to the outlawed ‘mungiki’ group.

We were remanded for five months then later released.

We are wondering how we are going to solve this problem as it is becoming rampant. If they find a group of around ten to twenty of us, we cannot escape their harassment.